Sektorové rady

jsou nezávislá a zaměstnavateli organizovaná sdružení odborníků. Jejich cílem je vytvořit systém odrážející skutečné potřeby a požadavky zaměstnavatelů na své zaměstnance, jejich dovednosti a možnosti vzdělávání.

Sektorové rady sdružují významné odborníky v oblasti lidských zdrojů ze všech odvětví a sektorů.

Více informací o Sektorových radách

               

Sektorové dohody

Sektorové dohody jsou ujednání klíčových subjektů trhu práce (zaměstnavatelů, orgánů státní správy a samosprávy, institucí služeb zaměstnanosti) o aktivitách vedoucích k efektivnímu ovlivňování rozvoje lidských zdrojů a situace na trhu práce v daném sektoru národního hospodářství a regionu.

Sektorová dohoda je písemná politicko-společenská úmluva mezi zúčastněnými subjekty.

Více informací o Sektorových dohodách

Stránka nebyla nalezena

Sektorové rady jsou zásadním zdrojem informací pro Národní soustavu povolání (NSP) a Národní soustavu kvalifikací (NSK).

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání je soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog zachycující reálnou situaci na českém trhu práce.

Základním zdrojem informací pro katalog NSP je práce sektorových rad.

Národní soustava povolání

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací je veřejně dostupná databáze všech profesních kvalifikací rozlišovaných, potvrzovaných a uznávaných na území České republiky. Podrobné požadavky na jednotlivé kvalifikace vycházejí z činnosti sektorových rad.

Národní soustava kvalifikací

Vzdělávání a práce

Vzdělávání a práce je webový portál propojující Národní soustavu povolání a Národní soustavu kvalifikací. Lidem, kteří se rozhodli aktivně vykročit za lepší prací, nabízí podporu a praktické informace o profesních kvalifikacích, vzdělávacích kurzech a volných místech.

Vzdělávání a práce

Novinky

 • Diskuze k připravované novele zákona č. 179/2006 Sb.

  pátek 24. června 2016, Kateřina Trokanová

  Členové sektorových rad budou diskutovat nad podobou připravované novely zákona 179/2006 Sb.

  Číst dále...

 • Jednání Stálé konference předsedů SR

  pátek 24. června 2016, Kateřina Trokanová

  Dne 29/6/2016 se sejdou předsedové na svém již devátém jednání Stálé konference předsedů sektorových rad.

  Číst dále...

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz