Profil Česká archivní společnost, o.s.

Firma / organizace: Česká archivní společnost, o.s.
IČ: 48137421
Adresa / Sídlo: Archivní 4
Praha 4 - Chodovec
14900
ukázat na mapě
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Smitka
jednatel
jiri.smitka@soapraha.cz
Web: http://www.cesarch.cz
Logo firmy / organizace:

Firma / organizace je zapojena do této sektorové rady:

SR pro veřejné služby a správu
Zástupci firmy / organizace v sektorové radě:
Vedoucí oddělení, zástupce ředitele Člen SR

Popis firmy / organizace:

Fotogalerie:

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz