Profil Vyšší odborná škola ekonomická,sociální a zdravotnická,Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Firma / organizace: Vyšší odborná škola ekonomická,sociální a zdravotnická,Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
IČ: 49872427
Adresa / Sídlo: Zdeňka Fibicha 2778
Most
43401
ukázat na mapě
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Hašková
zátupce ředitele školy
haskova@vos-sosmost.cz
Web: http://www.vos-sosmost.cz
Logo firmy / organizace:

Firma / organizace je zapojena do této sektorové rady:

Popis firmy / organizace:

Škola je funkčním konglomerátem 4 typů škol, vyšší odborné školy, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy.  

Škola poskytuje střední vzdělání, střední vzdělání s maturitou a vyšší odborné vzdělání.

V roce 2011 se škola stala páteřní školu Ústeckého kraje.

Střední škola nabízí tyto obory vzdělání:

Obchodní akademie

Ekonomické lyceum

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Pedagogické lyceum

Sociální činnost

Zdravotnický asistent

Zdravotnické lyceum

Masér sportovní a rekondiční

Vyšší odborná škola je zaměřena na vzdělávání v oblasti ekonomické, právní, sociální a zdravotnické a nabízí tyto vzdělávací programy jak v denní, tak v dálkové či kombinované formě:

Firemní ekonomika

Právní asistence

Sociálně právní činnost

Diplomovaná všeobecná sestra

Fotogalerie:

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz