Kontakty na sektorové rady jsou uvedeny v sekci sektorové rady vždy u konkrétní sektorové rady

Kontakty na zástupce členů sdružení

Ing. Bohumil Mužík
Svaz průmyslu a dopravy ČR
bmuzik@spcr.cz
Tel.: 257 221 045
Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů.
Bc. Romana Nováčková
Hospodářská komora ČR
novackova@komora.cz 
Tel.: 724 613 121
Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
Ing. Jaromír Janoš
TREXIMA, spol. s.r.o.
janos@trexima.cz
Tel.: 577 601 564
TREXIMA, spol. s r.o. poskytuje profesionální a komplexní poradenství v oblasti lidských zdrojů. Podílí se na důležitých projektech národního i celoevropského dosahu. Posláním společnosti je vyvolávat a podporovat komunikaci na trhu práce, poskytovat věrohodná data o vybraných aspektech tru práce a všestranně napomáhat rozvoji lidských zdrojů.

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz