Jednání Stálé konference předsedů SR

pátek 24. června 2016, Kateřina Trokanová

Dne 29/6/2016 se sejdou předsedové na svém již devátém jednání Stálé konference předsedů sektorových rad.

Stálá konference předsedů se uskuteční v sídle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelsví na adrese Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), 110 00 Praha 1 v čase od 10:00 do 11:30 hodin. Na programu je projednání tvorby profesních kvalifikací v roce 2016, příprava plánu tvorby profesních kvalifikací pro rok 2017 a diskuze k dalším otázkám řešeným v sektorových radách. Jednání je neveřejné.

Mgr. Kateřina Trokanová
TREXIMA, spol. s r.o.
T: 724 557 731| E-mail: trokanova@trexima.cz

 

 

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz