Sektorová dohoda pro obor bezpečnostních služeb

Anotace

Vizí sektorové dohody je zabezpečení potřebného množství kvalifikovaných pracovníků v kvalifikačním stupni 2 k výkonu činnosti v sektoru komerční bezpečnosti, a to v návaznosti na Živnostenský zákon č. 445/1991 Sb. a na Zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

K základním cílům sektorové dohody patří:
• Udržení a rozvoj dalšího vzdělávání;
• Podpora spolupráce s Úřadem práce ČR v oblasti rekvalifikací se zaměstnavateli a vzdělavateli;
• Definování podmínek získání úplné kvalifikace v oboru bezpečnostních služeb a způsob jejich naplnění.

Aktuální stav realizace sektorové dohody

V rámci naplnění Sektorové dohody pro obor bezpečnostních služeb aktuálně probíhají ve všech 14 krajích ČR odborná setkání se zaměstnavateli a zástupci Úřadů práce ČR.  Hlavním cílem této akce je představení podmínek pro možné uplatnění zákona č. 179/2006 Sb. o dalším vzdělávání.

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz