Sektorová dohoda pro obor dopravy

Anotace

Vizí sektorové dohody je zajistit dostatek kvalifikovaných lidských zdrojů a efektivní možnosti financování jejich kvalifikací jako nezbytný předpoklad stabilizace sektoru. Nástrojem k tomuto cíli je spolupráce se školskými subjekty, krajskými samosprávami, Úřadem práce ČR a Ministerstvem dopravy ČR.

K základním cílům sektorové dohody patří:
• Zlepšení kvality a optimalizace kvantity absolventů v klíčových školách ve spolupráci škol a zaměstnavatelů v dopravě; 
• Navržení efektivní změny v legislativě dopravy v oblasti kvalifikací s využitím zákona č. 179/2006 Sb.;  
• Spolupráce na řešení splnění legislativních podmínek pro kvalifikace v dopravě pro nezaměstnané evidované na Úřadě práce ČR ze zdrojů Aktivní politiky zaměstnanosti.  

Aktuální stav realizace sektorové dohody

Realizační tým aktuálně připravuje ve spolupráci s AIVD konferenci pro vzdělavatele v oboru silniční a železniční dopravy.

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz