Sektorová dohoda pro obor fitness

Anotace

Sektorová dohoda si klade za cíl zajistit do budoucna kvalifikované pracovní síly vstupující do odvětví fitness, jako perspektivního oboru národního hospodářství. Opatřením k tomuto cíli je spolupráce s příslušnými vzdělávacími subjekty, zaměstnavateli, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

K základním cílům sektorové dohody patří:
• Standardizace a rozvoj dalšího vzdělávání v oboru fitness;
• Rozvoj a podpora spolupráce zaměstnavatelů a vzdělavatelů.

Aktuální stav realizace sektorové dohody

Pro oblast fitness probíhá od jara 2012 úspěšná mediální osvětová kampaň „Česko se hýbe“.  V červnu zorganizovala Česká komora fitness v rámci realizace své sektorové dohody I. mezinárodní konferenci FISAF s čelními evropskými odborníky.  V srpnu 2012 byla schválena první profesní kvalifikace Instruktor aerobicu a další budou následovat.

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz