Sektorová dohoda pro obor keramiky

Anotace

Vizí Sektorové dohody pro obor keramiky je zajistit do budoucna dostatečný počet kvalifikované pracovní síly vstupující do keramických oborů. Prostřednictvím centralizace vzdělávání keramických oborů zajistit dostatečný počet absolventů a do budoucna z těchto center vzdělávání vytvořit centra excelence (tzv. rodinné stříbro).

K základním cílům sektorové dohody patří:
• Zajištění dostatečného počtu kvalitních absolventů v keramických oborech; 
• Nastavení podmínek pro další vzdělávání v keramických oborech.

Aktuální stav realizace sektorové dohody

V rámci pilotních krajů – Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského proběhne v říjnu rozsáhlá mediální kampaň pro nábor studentů do keramických oborů Technologie silikátů a Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu zaměřená nejen na studenty, ale i na rodiče. Do kampaně se zapojí významní zaměstnavatelé, partneři sektorové dohody. Pro účely této kampaně byl spuštěn nový web s názvem Keramika žije na www.keramikazije.cz.

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz