Sektorová rada pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby

  • Sektorová rada pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby byla ustavena dne čtvrtek 6. října 2011
  • Počet členů sektorové rady: 6
  • Předsedou sektorové rady je: Mgr. Helena Brychová
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Petr Jaroš
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Lukáš Hula
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Jsme pravděpodobně nejmladší sektorovou radou, která vznikla. Díky tomu můžeme využít zkušeností z práce ostatních sektorových rad a poučit se od nich. V oblasti finančního sektoru nejprve panoval názor, že není třeba vytvářet jednotné popisy pracovních pozic, ani definovat obsahy práce, jejich odborné znalosti a dovednosti. To přece každá z našich společnosti má v rámci interních metodik nastaveno! Navíc je dostatek ekonomických škol, které připravují kvalitní uchazeče a my máme vypracované zaškolovací a rozvojové programy. Díky propojení spolupráce daného sektoru s projekty NSK a NSP máme možnost snadno definovat potřeby trhu práce v návaznosti na příslušné vzdělávání. Zároveň vidím přínos pro zefektivnění náboru a výběru kvalifikované pracovní síly.

V rámci naší sektorové rady se jako první do práce v NSK a NSP zapojil segment pojišťovnictví. V rámci pojistného bussinesu existují pozice, které pojmenováváme velmi podobně nebo stejně, ale rozsahy činností, znalosti a dovednosti lidí jsou rozlišné v návaznosti na organizační strukturu a velikost konkrétního subjektu. Sjednocením ulehčíme orientaci na trhu práce jak stávajícím zaměstnancům, tak zaměstnavatelům i případným novým uchazečům. Nadefinované pozice jsou jednoznačným zadáním pro vzdělavatele. Propojením všech zainteresovaných subjektů máme možnost zefektivnit a zpružnit celkový trh práce.

Ing. Pavel Pekárek, expředseda SR pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby

(Novým předsedou je Mgr. Jan Března, který své úvodní slovo aktuálně připravuje)

Seznam členů sektorové rady
Mgr. Helena Brychová Česká bankovní asociace Předseda SR
Mgr. Jana Brodani Asociace pro kapitálový trh (ve zkratce "AKAT") Člen SR
Ing. Zdeňka Indruchová Asociace českých pojišťovacích makléřů Člen SR
Pavel Jirák Česká bankovní asociace Člen SR
Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s. Člen SR
Ing. Jiří Šindelář, Ph.D. Unie společností finančního zprostředkování a poradenství Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
K 64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
K 65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení
K 66 Ostatní finanční činnosti
N 77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativného leasingu

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz