Sektorová rada pro dřevozpracující a papírenský průmysl

  • Sektorová rada pro dřevozpracující a papírenský průmysl byla ustavena dne čtvrtek 9. prosince 2010
  • Počet členů sektorové rady: 11
  • Předsedou sektorové rady je: Ing. Helena Prokopová
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Bc. Andrea Sedláčková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: RNDr. Jana Motyková
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Dřevozpracující a papírenský průmysl na území České republiky má hluboké historické kořeny. Používání dřeva, obnovitelné suroviny, je neodmyslitelně spjato s naším územím a obyvatelstvem. Od pradávna byly ctěny a váženy věkovité stromy, posvátné háje a pro budoucí generace vysazovány a pěstěny stromy nové, pro průmyslové zpracování jehličnany a listnáče, ale i stromy ovocné. Lidé se dřevo stromů naučili využívat nejen k otopu, ale umně opracovávat na stavbu domů, výrobu nábytku, domácího i průmyslového nářadí, tkalcovských stavů, povozů, hraček, hudebních nástrojů a mnoha dalšího. I když rukodělné zpracování přetrvává, neboť je v některých případech strojně nenahraditelné, přibylo a stále se rozšiřuje strojní zpracování, jsou nové stroje, zařízení, zvyšuje se náročnost na kompetence obsluhy. Ze dřeva se vyrábí také celulóza, buničina, papír, dýhy loupané i krájené, sesazenky, voštinové, dřevotřískové a dřevovláknité desky aj. Ovšem dnes ve výrobcích dřevozpracujícího a papírenského průmyslu je obsažena kromě dřeva a materiálů ze dřeva a dřevních hmot celá škála různých zcela odlišných materiálů a polotovarů a to vše se musí v kvalifikacích zohlednit.

Takže dnes zastřešuje Sektorová rada pro dřevozpracující a papírenský průmysl rozsáhlou oblast výroby a výrobků, vzniklých nejen mechanickým nebo chemickým zpracováním dřeva, ale i dalších materiálů – kov, sklo, textil, pryž, plasty tuhé, polotuhé i měkké pěnové. Rozsah je od výroby dýh, konstrukčních desek, dřevostaveb všech typů a systémů, stavebně truhlářských výrobků – dveří, schodišť, obkladů, dřevěných podlah, nábytkářských výrobků - nábytku všeho druhu interiérového i exteriérového pro veřejný i domácí sektor, včetně nábytku čalouněného, po výrobu hudebních nástrojů – opět v rozličné škále druhů a kvalit (např. houslí pro školní výuku až po housle mistrovské), celulózy, papíru. Kromě dřeva, materiálů ze dřeva a dalších materiálů se v současné době v nábytku, nejen v kuchyňském, ale i ve skříňovém, v pracovních stolech, v lůžkách a lůžkových roštech, v křeslech a pohovkách skrývá elektroinstalace, elektrické spotřebiče, motory, svítidla, masážní prvky atd. Nábytek není jen mobilní, ale rovněž vestavěný, pevně spojený se stavbou včetně napojení na přívody a odpady vody. Proto jednou z důležitých, trhem žádaných kvalifikací, je i montáž nábytku, nábytkových sestav a to bez i s instalacemi vody nebo elektroinstalací. Je pochopitelné, že pro takto obsáhlou různorodou problematiku, skládající se z velmi odlišných oborů, z nichž každý je dále mnohanásobným profesním, stále se rozvíjejícím specifikem, nebylo a není snadné získat potřebné odborníky. Bohužel někteří odborníci zjistili, že časově náročná práce v sektorové radě, vedení pracovních skupin, je nad jejich možnosti a požádali o ukončení své aktivity. Proto Sektorová rada pro dřevozpracující a papírenský průmysl vyhledává a ráda uvítá další specialisty, odborníky, znalé a ochotné věnovat svůj um a čas odpovědné práci na přípravě profesních kvalifikací a povolání v rámci Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání a odborníky – stvrzovatele, pro posouzení vytvořených kvalifikací.

Ing. Helena Prokopová, předsedkyně SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl

Seznam členů sektorové rady
Ing. Helena Prokopová Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s. Předseda SR
Ing. Martin Čudka Asociace českých nábytkářů Člen SR
Ing. Miroslav Chvosta Asociace českých nábytkářů Člen SR
Ing. Anna Juřicová Ministerstvo průmyslu a obchodu Člen SR za AOr - zprostředkovatel
Ing. Veronika Klápová Asociace českého papírenského průmyslu Člen SR
Ing.arch. Hynek Maňák, Ph.D. Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s. Člen SR
Bc. Jiří Pátek Asociace českých nábytkářů Člen SR
Ing. Pavel Procházka Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s. Člen SR
Ing. Bohuslav Roll Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu Člen SR
Ing. Radmil Tomčík Asociace českých nábytkářů Člen SR
Ing. Ivan Vaculík Asociace výrobců hudebních nástrojů Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
C 16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
C 17 Výroba papíru a výrobků z papíru
C 31 Výroba nábytku
C 32 Ostatní zpracovatelský průmysl
C 32.2 Výroba hudebních nástrojů (dřevěných)
C 32.3 Výroba sportovních potřeb (dřevěných)
C 32.4 Výroba her a hraček (dřevěných)
C 32.9 Zpracovatelský průmysl j. n.
E 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
M 72 Výzkum a vývoj (v oboru)

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz