Sektorová rada pro energetiku

  • Sektorová rada pro energetiku byla ustavena dne středa 24. listopadu 2010
  • Počet členů sektorové rady: 11
  • Předsedou sektorové rady je: činnost sektorové rady byla ukončena
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Kateřina Tomková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Mgr. et Mgr. Jiří Nosek
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Sektorová rada pro energetiku byla založena již jeden rok před první etapou NSP a NSK. Jakmile byla vyhlášena veřejná zakázka přihlásil Český svaz zaměstnavatelů v energetice tuto SR do systému sektorových rad a ta byla zařazena pod gesci Svazu průmyslu a dopavy. Sektorová rada pro energetiku byla personálně obsazena zejména vrcholovými pracovníky výrobních a distribučních firem v elektroenergetice a teplárenství. Ve druhé etapě byla doplněna o pracovníky z plynárenství. Tým SR je stabilizován a naplňuje poslání projektů NSK a NSP. Na tým jsou vázány i pracovní týmy, které vytváří dokumenty týkající se typových pozic, hodnotících a kvalifikačních standardů. Přes Český svaz zaměstnavatelů v energetice prezentuje Sektorová rada pro energetiku své výsledky pro veřejnost, zejména energetickou.

Ing. Pavel Chejn, předseda SR pro energetiku

Seznam členů sektorové rady
činnost sektorové rady byla ukončena Předseda SR
Ing. Robin Čejka, MBA Český svaz zaměstnavatelů v energetice Člen SR
Jiří Hanuš Český svaz zaměstnavatelů v energetice Člen SR
Ing. Pavel Chejn Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání Člen SR
Ing. Anna Juřicová Ministerstvo průmyslu a obchodu Člen SR za AOr - zprostředkovatel
Ing. Jaroslav Matouš Český svaz zaměstnavatelů v energetice Člen SR
Ing. Lubomír Nevělík Český svaz zaměstnavatelů v energetice Člen SR
Hana Novotná Asociace energetických manažerů Člen SR
Ing. Roman Potružák, CSc. Asociace energetických manažerů Člen SR
Ing. Ivo Procházka RWE Transgas, a.s. Člen SR
Šárka Vojíková SOS ENERGIE Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
C 26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
C 27 Výroba elektrických zařízení
D 35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
D 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
M 72 Výzkum a vývoj (v oboru)

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz