Sektorová rada pro energetiku

  • Sektorová rada pro energetiku byla ustavena dne 24. listopadu 2010
  • Počet členů sektorové rady: 11
  • Předsedou sektorové rady je: Ing. Pavel Chejn
  • Tajemníkem sektorové rady je: Mgr. David Dušánek
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Kateřina Tomková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Petr Marx
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Sektorová rada pro energetiku byla založena již jeden rok před první etapou NSP a NSK. Jakmile byla vyhlášena veřejná zakázka přihlásil Český svaz zaměstnavatelů v energetice tuto SR do systému sektorových rad a ta byla zařazena pod gesci Svazu průmyslu a dopavy. Sektorová rada pro energetiku byla personálně obsazena zejména vrcholovými pracovníky výrobních a distribučních firem v elektroenergetice a teplárenství. Ve druhé etapě byla doplněna o pracovníky z plynárenství. Tým SR je stabilizován a naplňuje poslání projektů NSK a NSP. Na tým jsou vázány i pracovní týmy, které vytváří dokumenty týkající se typových pozic, hodnotících a kvalifikačních standardů. Přes Český svaz zaměstnavatelů v energetice prezentuje Sektorová rada pro energetiku své výsledky pro veřejnost, zejména energetickou.

Ing. Pavel Chejn, předseda SR pro energetiku

Seznam členů sektorové rady
Ing. Pavel Chejn Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání Předseda SR
Ing. Robin Čejka, MBA Český svaz zaměstnavatelů v energetice Člen SR
Jiří Hanuš Český svaz zaměstnavatelů v energetice Člen SR
Ing. Anna Juřicová Ministerstvo průmyslu a obchodu Člen SR za AOr - zprostředkovatel
Ing. Jaroslav Matouš Český svaz zaměstnavatelů v energetice Člen SR
Ing. Lubomír Nevělík Český svaz zaměstnavatelů v energetice Člen SR
Ing. Alena Patzenhauerová Český svaz zaměstnavatelů v energetice Člen SR
Ing. Roman Potružák, CSc. Asociace energetických manažerů Člen SR
Ing. Ivo Procházka RWE Transgas, a.s. Člen SR
Ing. Pavel Puff Český svaz zaměstnavatelů v energetice Člen SR
Šárka Vojíková SOS ENERGIE Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
C 26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
C 27 Výroba elektrických zařízení
D 35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
D 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
M 72 Výzkum a vývoj (v oboru)

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz