Sektorová rada pro informační technologie a elektronické komunikace

  • Sektorová rada pro informační technologie a elektronické komunikace byla ustavena dne úterý 21. září 2010
  • Počet členů sektorové rady: 14
  • Předsedou sektorové rady je: Ing. Jaroslav Zelený, CSc.
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Petr Jaroš
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Mgr. et Mgr. Jiří Nosek
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Informační technologie a telekomunikace (elektronické komunikace) představují velmi dynamicky rostoucí segment s významným přesahem a přímým vlivem na rozvoj dalších sektorů národního hospodářství. Informatizace společnosti a elektronická komunikace představují cestu k zvýšení konkurenceschopnosti a produktivitě jednotlivců, podniků a v neposlední řadě státu a státní správy.

Pro sektor informačních technologií a elektronických komunikací je příznačný trvalý nedostatek kvalifikované pracovní síly a to i napříč nadprůměrnému finančnímu ohodnocení a atraktivním kariérním možnostem. Trend demografického úbytku studentů v počátečním vzdělávaní, nezájmem o studium technických oborů a relativní komplexnost znalostí požadovaných na pozicích v oblasti IT a elektronických komunikací významně ovlivňuje současný i budoucí stav tohoto a dalších sektorů.

Sektorová rada pro informační technologie a elektronické komunikace je reprezentována klíčovými hráči s vyváženým mixem zastoupení velkých nadnárodních organizací a domácích firem s dlouhou tradicí na českém trhu. Jednou z priorit sektorové rady je definovat profesních kvalifikací a povolání, které jsou z hlediska uplatnění v současné době i do budoucnosti nejperspektivnější. Sektorová rada má také zájem podporovat strategické aktivity a směrování rozvoje lidských zdrojů nad rámec systémových projektů jako jsou NSK a NSP a to v oblasti podpory regionálního školství a univerzit, spolupráce privátního a veřejného sektoru a v partnerství s neziskovým sektorem.

Ing. Karol Kniewald, předseda SR pro informační technologie a elektronické komunikace

Seznam členů sektorové rady
Ing. Jaroslav Zelený, CSc. ICT UNIE o.s., Sdružení pro Informační Technologie a Telekomunikace Předseda SR
Ing. Pavel Bakič ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ Člen SR
Jiří Černý ICT UNIE o.s., Sdružení pro Informační Technologie a Telekomunikace Člen SR
Ing. Jiří Hacaperka ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ Člen SR
Ing. Olga Hölzlová ICT UNIE o.s., Sdružení pro Informační Technologie a Telekomunikace Člen SR
Ing. Michal Horáček Ministerstvo průmyslu a obchodu Člen SR za AOr - zprostředkovatel
Ing. Jiří Kliner ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ Člen SR
Ing. Karol Kniewald ICT UNIE o.s., Sdružení pro Informační Technologie a Telekomunikace Člen SR
Ing. Martin Kocourek Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR Člen SR
Ing. Václav Mach ICT UNIE o.s., Sdružení pro Informační Technologie a Telekomunikace Člen SR
Bc. Vladimír Matějíček ICT UNIE o.s., Sdružení pro Informační Technologie a Telekomunikace Člen SR
Ing. Jiří Sedláček Network Security Monitoring Cluster Člen SR
Mgr. Vilém Šimánek ICT UNIE o.s., Sdružení pro Informační Technologie a Telekomunikace Člen SR
Ing. Eva Vodenková ICT UNIE o.s., Sdružení pro Informační Technologie a Telekomunikace Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
J 60 Tvorba programů a vysílání
J 61 Telekomunikační činnosti
J 62 Činnosti v oblasti informačních technologií
J 63 Informační činnosti
J 63.1 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz