Sektorová rada pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí

  • Sektorová rada pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí byla ustavena dne 10. listopadu 2010
  • Počet členů sektorové rady: 12
  • Předsedou sektorové rady je: Ing. Miloslav Brotánek
  • Tajemníkem sektorové rady je: Ing. Věra Zavadilíková
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Ing. Jaroslava Nekvasilová
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Jana Malíková
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Když jsem převzal jmenovací dekret pro člena Sektorové rady pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí v rámci VZ NSPII a NSK2 a poté byl zvolen předsedou a všichni členové SR započali na jednotlivých zakázkách pracovat, uvědomil jsem si, jak důležitou roli v těchto projektech má profesnost zvolených reprezentantů jednotlivých zaměstnavatelů, kteří byli nominováni jako zástupci do sektorových rad.

Každý z nás cítí, kde na trhu práce jsou mezery v požadavcích, proto odbornost týmu, ze kterého je tvořena naše Sektorová rada, byla naplno využita ve vytváření a revizi stávajících jednotek práce v lesním a vodním hospodářství a životním prostředí a následné práci na profesních kvalifikacích. Náš tým je tvořen jak z nováčků, ke kterým se řadím i já, tak z odborníků, kteří pracovali již na VZ NSP I a NSK1. Jejich pomoc, hlavně z počátku byla naprosto nezastupitelná. Tímto chci všem z našeho týmu poděkovat za dosavadní práci a odborné rady, poděkovat garantům z NÚV a tajemnici naší SR Mgr. Šárce Mackové za odborné a profesionální vedení a všem bych chtěl popřát mnoho zdaru do další práce.

Ing. Miloslav Brotánek, předseda SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí

Seznam členů sektorové rady
Ing. Miloslav Brotánek Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství Předseda SR
Ing. Milan Barták SDRUŽENÍ OBORU VODOVODŮ A KNALIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY Člen SR
Ing. Ondřej Brožka Ministerstvo zemědělství Člen SR za AOr - zprostředkovatel
RNDr. Anna Christianová, CSc. Centrum inovací a rozvoje Člen SR
Ing. Oldřich Kepka SDRUŽENÍ OBORU VODOVODŮ A KNALIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY Člen SR
Milan Nejedlý Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství Člen SR
RNDr. František Pojer Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Člen SR
Ing. Václav Stránský Ministerstvo zemědělství Člen SR za AOr - oponent
Ing. Josef Svoboda, MSc. Agrární komora ČR Člen SR
Ing. Miloslav Tomášek Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto Člen SR
Ing. Petr Tykva Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Člen SR
Ing. Jan Zajíc Povodí Labe, státní podnik Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
A 02 Lesnictví a těžba dřeva
A 01.7 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
E 36 Shromažďování, úprava a rozvod vod
E 37 Činnosti související s odpadními vodami
E 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
E 39 Sanace a jiné činnosti související s odpady
M 72 Výzkum a vývoj (v oboru)
M 81.3 Činnosti související s úpravou krajiny

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz