Sektorová rada pro management a administrativu

  • Sektorová rada pro management a administrativu byla ustavena dne 22. září 2010
  • Počet členů sektorové rady: 11
  • Předsedou sektorové rady je: Ing. Vít Šubert
  • Tajemníkem sektorové rady je: Bc. Monika Valeriánová
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Bc. Andrea Sedláčková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Lukáš Hula
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Sektorová rada pro management a administrativu vznikla v září 2010 a skládá se hlavně ze zástupců zaměstnavatelů, což je podstatný pozitivní prvek, protože kdo jiný, než trh práce, určuje potřebu jednotlivých povolání. Naším úkolem je udělat revizi existujícího katalogu povolání a kvalifikací v oblasti managementu a administrativy, což je oblast poměrně široká a zahrnuje mimo jiné činnosti právní a účetnické, vedení firem, poradenství v oblasti řízení, administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání. V prvé řadě to znamená vyřadit z katalogu povolání, která už neexistují a naopak zařadit a popsat povolání, která nově vznikla a jsou běžně na trhu práce používaná. S tím je úzce spojena i práce na revizi nebo případně vzniku profesních kvalifikací. V roce 2011 se nám podařilo dokončit popis 39 pozic a vytvořit 7 profesních kvalifikací a v roce 2012 v práci pokračujeme - dali jsme si jako úkol popsat dalších 18 pozic a vytvořit 4 profesní kvalifikace.

Celý projektu NSP a NSK považuji za jeden z nejdůležitějších, který se v poslední době uskutečňuje a to nejen z hlediska zaměstnavatelů, ale i z hlediska stávajících či potenciálních zaměstnanců. Dopad by výstupy měly mít i na oblast školství, tzn., aby ze škol vycházeli absolventi s kvalifikacemi, které trh práce vyžaduje a ne aby absolventi zamířili ze školy na Úřad práce se zaevidovat jako nezaměstnaní.

Ing. Vít Šubrt, předseda SR pro management a administrativu

Seznam členů sektorové rady
Ing. Vít Šubert Svaz průmyslu a dopravy České republiky Předseda SR
Ing. Radovan Burkovič Asociace pracovních agentur Člen SR
Ing. Michal Horáček Ministerstvo průmyslu a obchodu Člen SR za AOr - zprostředkovatel
Ing. Jaromír Janoš Svaz průmyslu a dopravy České republiky Člen SR
Ing. Petr Janout, MBA ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE o.s. Člen SR
Mgr. Zdeněk Karásek Svaz průmyslu a dopravy České republiky Člen SR
Mgr. Martina Klecker Kněžourová Svaz průmyslu a dopravy České republiky Člen SR
prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE o.s. Člen SR
Mgr. Denisa Ptáčková Accenture Central Europe B.V., organizační složka Člen SR
PhDr. Jaroslav Sedlák Svaz průmyslu a dopravy České republiky Člen SR
Mgr. Ivan Zavadil Český svaz zaměstnavatelů v energetice Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
M 69 Právní a účetnické činnosti
M 70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
N 82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz