Sektorová rada pro management a administrativu

  • Sektorová rada pro management a administrativu byla ustavena dne středa 22. září 2010
  • Počet členů sektorové rady: 7
  • Předsedou sektorové rady je: Ing. Vít Šubert
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Bc. Andrea Sedláčková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Lukáš Hula
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Sektorová rada pro management a administrativu vznikla v září 2010 a skládá se hlavně ze zástupců zaměstnavatelů, což je podstatný pozitivní prvek, protože kdo jiný, než trh práce, určuje potřebu jednotlivých povolání. Naším úkolem je udělat revizi existujícího katalogu povolání a kvalifikací v oblasti managementu a administrativy, což je oblast poměrně široká a zahrnuje mimo jiné činnosti právní a účetnické, vedení firem, poradenství v oblasti řízení, administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání. V prvé řadě to znamená vyřadit z katalogu povolání, která už neexistují a naopak zařadit a popsat povolání, která nově vznikla a jsou běžně na trhu práce používaná. S tím je úzce spojena i práce na revizi nebo případně vzniku profesních kvalifikací. V roce 2011 se nám podařilo dokončit popis 39 pozic a vytvořit 7 profesních kvalifikací a v roce 2012 v práci pokračujeme - dali jsme si jako úkol popsat dalších 18 pozic a vytvořit 4 profesní kvalifikace.

Celý projektu NSP a NSK považuji za jeden z nejdůležitějších, který se v poslední době uskutečňuje a to nejen z hlediska zaměstnavatelů, ale i z hlediska stávajících či potenciálních zaměstnanců. Dopad by výstupy měly mít i na oblast školství, tzn., aby ze škol vycházeli absolventi s kvalifikacemi, které trh práce vyžaduje a ne aby absolventi zamířili ze školy na Úřad práce se zaevidovat jako nezaměstnaní.

Ing. Vít Šubrt, předseda SR pro management a administrativu

Seznam členů sektorové rady
Ing. Vít Šubert Svaz průmyslu a dopravy České republiky Předseda SR
Ing. Radovan Burkovič Asociace pracovních agentur Člen SR
Ing. Michal Horáček Ministerstvo průmyslu a obchodu Člen SR za AOr - zprostředkovatel
Ing. Jaromír Janoš Svaz průmyslu a dopravy České republiky Člen SR
Ing. Petr Janout, MBA ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE o.s. Člen SR
Mgr. Zdeněk Karásek Svaz průmyslu a dopravy České republiky Člen SR
Mgr. Martina Klecker Kněžourová Svaz průmyslu a dopravy České republiky Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
M 69 Právní a účetnické činnosti
M 70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
N 82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz