Sektorová rada pro obchod a marketing

  • Sektorová rada pro obchod a marketing byla ustavena dne středa 26. ledna 2011
  • Počet členů sektorové rady: 12
  • Předsedou sektorové rady je: Mgr. Miroslav Hájek
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Martina Pavelková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Vladimíra Zezulková
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Obchodní činnost zahrnující maloobchod a velkoobchod jsou tradičními odvětvími českého hospodářství. Marketing a reklama patří v dnešní moderní době k významným a rostoucím oborům, které jsou velmi těsně spojeny právě s obchodní činností, nikoliv však pouze s ní. Střešní organizací sdružující nejvýznamnější část subjektů působících a podnikajících v těchto oblastech je Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Ten působí v naší zemi již od roku 1991. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, subjekty v něm zastoupené a další významní zástupci zaměstnavatelů nominovali své zástupce jako členy Sektorové rady pro obchod a marketing. Tato sektorová rada patří mezi „nové sektorové rady“, byla založena v lednu 2011. Za předchůdce SR pro obchod a marketing lze považovat „Expertní tým Prodavači“, který v předchozím období popsal nejběžnější typové pozice a povolání z oblasti maloobchodu a také vytvořil standardy čtyř profesních kvalifikací taktéž z oblasti maloobchodu. Výsledky práce tohoto expertního týmu se staly základem struktury popisovaných jednotek práce a profesních kvalifikací. Od počátku své činnosti se sektorová rada zaměřila především na vytvoření co nejúplnější struktury jednotek práce vyskytujících běžně na trhu práce v České republice. Po navržení cílového stavu odpovídajícího aktuální podobě trhu práce začaly jednotlivé pracovní skupiny tuto strukturu naplňovat popisy povolání a typových pozic, v čemž pokračují i v letošním roce. Loňský rok byl tedy zaměřen především na co nejkompletnější popis jednotek práce. Na přelomu roku byla po vyhodnocení jednotlivými členy SR navržena tvorba profesních kvalifikací k jednotkám práce, u nichž lze předpokládat jejich význam pro lepší kvalitu a vyšší flexibilitu pracovních sil v sektoru. Věřím, že popisy vytvořené v katalogu NSP budou ku prospěchu široké veřejnosti nejen v poradenské činnosti v oblasti kariérového poradenství. Zároveň doufám, že vytvářené profesní kvalifikace pomohou našemu sektoru v udržení a rozvoji kvalifikovaných pracovníků, které považuji za jeden z nejvýznamnějších pilířů další prosperity.

Ing. Zdeněk Juračka, předseda SR pro obchod a marketing

Seznam členů sektorové rady
Mgr. Miroslav Hájek NAXOS a.s. Předseda SR
Dagmar Havrdová Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Člen SR
Ing. Hana Huntová Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR Člen SR
Ing. Zdeněk Juračka Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Člen SR
Ing. Anna Juřicová Ministerstvo průmyslu a obchodu Člen SR za AOr - zprostředkovatel
Ing. Marek Moudrý Asociace českého tradičního obchodu, z.s. Člen SR
Ing. Martin Novosad Českomoravská asociace energetických poradců Člen SR
Markéta Pavelková Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Člen SR
Ing. František Polák Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Člen SR
Mgr. Ing. Alena Střížová dm drogerie markt s.r.o. Člen SR
Martin Svoboda Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Člen SR
Mgr. Ondřej Škarka Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace, o.s. Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
G 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
G 45.1 Obchod s motovými vozidly, kromě motocyklů
G 45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
G 45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
G 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
G 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
G 73 Reklama a průzkum trhu

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz