Sektorová rada pro ostatní služby

  • Sektorová rada pro ostatní služby byla ustavena dne čtvrtek 30. září 2010
  • Počet členů sektorové rady: 8
  • Předsedou sektorové rady je: Ing. Petr Havrda
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Kateřina Horáková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: nevybráno
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:


Sektorová rada pro ostatní služby vznikla dne 30. 9. 2010 a zajišťuje garance v oblastech služeb, kde neexistuje počáteční vzdělávání, ale i v oblastech, které jsou počátečním vzděláváním pokryty a zaměstnavatelé tvorbou profesních kvalifikací dávají šanci občanům kvalifikaci získat jiným způsobem. V SR jsou v rámci pracovních skupin zastoupeni odborníci z oblasti pohřebnictví, úklidových služeb, hlídání dětí, potápěčství, autoopravárenství a služeb motoristům. Ostatní služby obecně jsou velmi širokou a složitě definovatelnou skupinou činností, lze proto očekávat, že SR se může ještě postupně rozšiřovat o další odborníky z příslušných oblastí.

Sektor služeb má nespočet společných znaků - poptávka po službách se neustále mění, ve službách je obecně vysoká fluktuace zaměstnanců, přichází sem často nevhodně kvalifikovaní lidé či zcela nekvalifikovaní, po vzoru vyspělých států EU lze očekávat v oblasti služeb výrazný nárůst počtu pracovních míst, v mnoha případech chybějící počáteční vzdělávání, objevují se neustále nové typy služeb a je potřeba definovat a standardizovat kvalifikační požadavky na zaměstnance.

Standardizace požadavků pro výkon povolání v oblastech služeb je z těchto důvodů velmi důležitá. V tomto sektoru hlavně působí mnoho drobných podnikatelů, kterým tyto standardizace a popisy pracovních pozic ušetří mnoho času a zpřesní je. V roce 2011 bylo na stránkách národní kvalifikace zveřejněno 8 nových profesních kvalifikací a tím se přidaly k dalším kvalifikacím, dle kterých se již může zkoušet a občané mohou získat požadovanou kvalifikaci. V roce 2012 má SR v plánu zpracovat dalších 12 popisů jednotek práce a bude pracovat na 10 standardech profesních kvalifikací, tím se opět posílí důvěryhodnost služeb na trhu práce. 

RNDr. Zdeněk Somr, předseda SR pro ostatní služby

Seznam členů sektorové rady
Ing. Petr Havrda Střední podnikatelský stav Předseda SR
Mgr. Irena Bartoňová Pálková Česká asociace úklidu a čištění Člen SR
Ing. Jiří Haman Sdružení pohřebnictví v ČR Člen SR
Mgr. Eva Kopečná Česká asociace úklidu a čištění Člen SR
Ing. Vratislav Kšica Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) Člen SR
Martin Mikl st. Společenství čerpacích stanic ČR, o.s. Člen SR
PaedDr. Karel Stárek Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu Člen SR
Ing. Ondřej Štrup Česká asociace úklidu a čištění Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
G 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
G 45.2 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
G 45.20 Opravy a údržby motorových vozidel, kromě motocyklů
G 45.4 Obchod, opravy a údržba motockylů, jejich dílů a příslušenství
G 45.40 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
L 68 Činnosti v oblasti nemovitostí
M 74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
M 74.1 Specializované návrhářské činnosti
M 74.3 Překladatelské a tlumočnické činnosti
M 74.90 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j.n.
M 74.90.9 Jiné profesní, vědecké a technické činnosti j.n.
N 78 Činnosti související se zaměstnáním
N 81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
N 81.2 Úklidové činnosti
N 81.21 Všeobecný úklid budov
N 81.22 Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení
N 81.29 Ostatní úklidové činnosti
R 92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
S 96 Poskytování ostatních osobních služeb

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz