Sektorová rada pro polygrafii, média a informační služby

  • Sektorová rada pro polygrafii, média a informační služby byla ustavena dne středa 16. března 2011
  • Počet členů sektorové rady: 8
  • Předsedou sektorové rady je: Zdeněk Sobota
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Martina Pavelková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Lenka Bečvářová
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Vzdělávacím procesům a usměrňování potřeb kvalifikovaných pracovních sil věnují již od svého vzniku velkou pozornost obě oborové polygrafické organizace - Svaz polygrafických podnikatelů i Společnost tisku. Integrovaný vzdělávací systém v polygrafii ČR zahrnuje sedm středních odborných polygrafických škol, které jsou vedle podnikatelských subjektů aktivními členy svazu. Obzvláště dobrá spolupráce těchto organizací funguje s jedinou vysokou školou v oboru na území ČR - s Katedrou polygrafie a fotofyziky na Univerzitě v Pardubicích.

Vznik Sektorové rady pro polygrafii, její činnost a hlavně současné aktivní pokračování v inovovaném složení jak personálním, tak rozšířeném o příbuzné a související obory je logickým a velmi přínosným řešením k doplnění stávajícího vzdělávacího systému. Reprezentativní složení Sektorové rady pro polygrafii, média a informační služby z vybraných odborníků je zárukou kvalitních a včasných výsledků práce, aktuálně korespondujících s potřebami rychle se vyvíjejících technologií grafické výroby.

V průběhu posledních let pracovalo na profesních kvalifikacích několik pracovních skupin, které přivedly na svět nejen nové profesní kvalifikace - například v oblasti kontroly a řízení kvality a výrobního procesu, ale i pro nově vznikající technologické pozice jako Operátor digitálních tiskových strojů, Grafik pro média, Mediální služby a Vydavatelství.

Projekty NSP II a NSK2 a jejich realizace byla z podnikatelského pohledu úspěšnou implementací řízení lidských zdrojů do „každodenního života“ grafické výroby ČR.

I do následujících let má sektorová rada pro polygrafii a informační média připravenu zásobníku řadu profesních kvalifikací, pro které budou kvalifikační standardy upravovány nebo i nově vytvářeny podle nových technologických podmínek.

Ing. Zdeněk Paseka, místopředseda předsednictva, Společnost tisku, z.s.; předseda SR pro polygrafii, média a informační služby

Seznam členů sektorové rady
Zdeněk Sobota Svaz polygrafických podnikatelů Předseda SR
Ing. Radek Blahák Svaz polygrafických podnikatelů Člen SR
Ing. Jiří Kašpar JIK - 05, spol. s r.o. Člen SR
Mgr. Zdeněk Navara Svaz polygrafických podnikatelů Člen SR
Ing. Josef Opletal, Dr. Svaz polygrafických podnikatelů Člen SR
Ing. Zdeněk Paseka Svaz polygrafických podnikatelů Člen SR
Josef Sedláček Svaz polygrafických podnikatelů Člen SR
Ing. Jana Žižková Svaz polygrafických podnikatelů Člen SR, Stvrzovatel
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
C 18 Tisk a rozmnožování náhraných nosičů
J 58 Vydavatelské činnosti
J 58.1 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
J 63 Informační činnosti
J 63.9 Ostatní informační činnosti

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz