Sektorová rada pro potravinářství a krmivářství

  • Sektorová rada pro potravinářství a krmivářství byla ustavena dne středa 27. října 2010
  • Počet členů sektorové rady: 15
  • Předsedou sektorové rady je: Ing. Jan Katina
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Mgr. Šárka Štejnarová
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Jana Nováčková
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Sektorová rada pro potravinářství a krmivářství byla jednou z prvních sektorových rad, které vznikly po vytvoření konsorcia na realizaci NSP I. Těžila z činnosti předchozí odvětvové rady pro odborné vzdělávání, poradního orgánu ministra zemědělství. Jejími členy byli a v současné době při realizaci projektů NSPII a NSK 2 jsou významní představitelé odborných profesních společenstev, reprezentujících zaměstnavatelské organizace. Průřezově řeší problematiku zpracovatelských organizací při výrobě potravin a krmiv. V rámci projektu NSP I byla činnost především zaměřena na opětovné popsání tradičních řemeslných prací, které byly díky zprůmyslnění výroby potravin téměř zapomenuty. Šlo především o obory pekař, cukrář a řezník, uzenář. V rámci projektů NSPII a NSK 2 se pokračuje v široké působnosti celého odvětví výroby potravin a krmiv. Dochází tak k vytváření nových profesních kvalifikací se vším, co s tímto vznikem souvisí. Probíhá i revize těch profesních kvalifikací, u nichž dobíhá stanovená lhůta. Kromě této práce jsme zpracovali také deklaraci sektorové dohody a obhájili ji. Naše sektorová dohoda je jednou z pilotních sektorových dohod projektu NSP II. Dlouhodobě je naše práce vysoce oceňována, za což patří poděkování všem členům sektorové rady, ale také tajemníkům i koordinátorce.

Ing. Stanislav Musil, předseda SR pro potravinářství a krmivářství

Seznam členů sektorové rady
Ing. Jan Katina Český svaz zpracovatelů masa Předseda SR
Ing. Ondřej Brožka Ministerstvo zemědělství Člen SR za AOr - zprostředkovatel
Dr. Ing. Miroslav Čeřovský Asociace výrobců lahůdek Člen SR
Ing. Jaromír Dřízal Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v České republice Člen SR
Ing. Jaromír Fiala, Ph.D. Český svaz pivovarů a sladoven, z.s. Člen SR
Dr. Pavel Filip Svaz průmyslových mlýnů České republiky Člen SR
Ing. Irena Kolouchová, Ph.D. Agrární komora České republiky Člen SR
Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský Člen SR
Ing. Václav Lukeš Ministerstvo zemědělství Člen SR za AOr - oponent
MVDr. František Mates Sdružení drůbežářských podniků Člen SR
MVDr. Jiří Návara VAFO PRAHA, s.r.o. Člen SR
Ing. Pavel Podroužek Zájmové sdružení konservárensko-lihovarského průmyslu Člen SR
JUDr. Josef Pojer Českomoravský cukrovarnický spolek Člen SR
Ing. Václav Suchan, CSc., MBA Potravinářská komora České republiky Člen SR
Ing. Jiří Zedník, CSc. Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
C 10 Výroba potravinářských výrobků
C 11 Výroba nápojů
C 12 Výroba tabákových výrobků
E 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
M 72 Výzkum a vývoj (v oboru)

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz