Sektorová rada pro sklo, keramiku a zpracování minerálů

  • Sektorová rada pro sklo, keramiku a zpracování minerálů byla ustavena dne 19. listopadu 2010
  • Počet členů sektorové rady: 13
  • Předsedou sektorové rady je: Mgr. Miloslav Hambálek
  • Tajemníkem sektorové rady je: Ing. Věra Zavadilíková
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Bc. Andrea Sedláčková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: nevybráno
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Sektorová rada pro sklo, keramiku a zpracování minerálů byla ustavena 19. 11. 2010 na základě veřejné zakázky Národní soustava kvalifikací a Národní soustava povolání jako sdružení profesních svazů a zaměstnavatelů působících v této oblasti. K jejím významným členům patří zástupci Silikátového svazu, Asociace sklářského a keramického průmyslu, společnosti LAUFEN CZ s.r.o., Lasselsberger s.r.o., P-D Refractories CZ a.s., G. Benedikt Karlovy Vary s.r.o., Crystalex CZ s.r.o., Heluz cihlářský průmysl, v.o.s., Wienerberger cihlářský průmysl, JBX Promotion s.r.o., zástupci z oblasti zpracování kamene, výroby cementu, betonu a další.

Prvotním úkolem této sektorové rady je zpracování aktuálního katalogu povolání a profesí vyskytujících se ve jmenovaných odvětvích, dále vytvoření kvalifikačních a hodnoticích standardů profesní kvalifikace jako podkladu pro školy, pracovní úřady, autorizované osoby, trh práce a širokou veřejnost obecně. Dalším úkolem této sektorové rady jsou aktivity v oblasti podpory keramického školství a konkrétní spolupráce zaměstnavatelů a středních keramických škol. Za tímto účelem vznikla Sektorová dohoda, což je dokument, jehož hlavním tématem je právě podpora keramického školství a návrhy a konkrétní kroky k řešení nedostatku středoškolsky vzdělaných kvalifikovaných keramických odborníků. Sektorová dohoda je „gentleman agreement“, je to akt profesní cti a společenské odpovědnosti zúčastněných stran za situaci v keramickém školství. Podepsaly ji významné státní instituce, orgány státní samosprávy, školy a zaměstnavatelé, jako Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy ČR, Úřad práce České republiky, hejtmani Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje, Silikátový svaz, Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, Cihlářský svaz Čech a Moravy, Svaz výrobců žáromateriálů, Svaz výrobců cementu ČR, Svaz výrobců vápna ČR, Svaz výrobců suchých omítkových a maltových směsí ČR, Cech kamnářů ČR, Cech obkladačů ČR, Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, Střední škola Horní Bříza, Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, LAUFEN CZ s.r.o., Lasselsberger s.r.o., LB Minerals s.r.o., P-D Refractories CZ a.s., G. Benedikt Karlovy Vary s.r.o., Český porcelán a.s., Wienerberger cihlářský průmysl a.s., Heluz cihlářský průmysl v.o.s., Sedlecký kaolin a.s., Provodínské písky a.s., Ideal Standard s.r.o. a další.

Sektorová dohoda dává zároveň prostor jednotlivým zaměstnavatelům pro konkrétní dvoustrannou spolupráci s konkrétními školami na přípravě kvalifikovaných absolventů. Sektorová rada je přesvědčena, že aktivní účast těchto významných zástupců v sektorové radě a zejména v Sektorové dohodě dává záruku kvalitní a profesionální práce a přinese i konkrétní výsledky v přípravě středoškolsky vzdělaných kvalifikovaných keramických odborníků.

Mgr. Miloslav Hambálek, předseda SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů

Seznam členů sektorové rady
Mgr. Miloslav Hambálek Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Předseda SR
RNDr. Jana Bímová Ministerstvo průmyslu a obchodu Člen SR za AOr - zprostředkovatel
Ing. Světlana Hančová Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Člen SR
Bohumil Chomout Svaz kameníků a kamenosochařů České republiky Člen SR
PhDr. Eduard Justa SILIKÁTOVÝ SVAZ Člen SR
Ing. Milan Kohout Svaz výrobců bižuterie Člen SR
Ing. Tibor Kovalský Svaz průmyslu a dopravy České republiky Člen SR
Ing. Tomáš Kožoušek SILIKÁTOVÝ SVAZ Člen SR
Marek Novák, MBA Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Člen SR
Ing. Karel Pavlík SILIKÁTOVÝ SVAZ Člen SR
Ing. Josef Petrželka, CSc. SILIKÁTOVÝ SVAZ Člen SR
Bc. Aleš Voráček SILIKÁTOVÝ SVAZ Člen SR
Ing. Iva Vychterová PRECIOSA, a.s. Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
C 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
C 32 Ostatní zpracovatelský průmysl
C 32.1 Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků
E 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
M 72 Výzkum a vývoj (v oboru)

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz