Sektorová rada pro sklo, keramiku a zpracování minerálů

  • Sektorová rada pro sklo, keramiku a zpracování minerálů byla ustavena dne pátek 19. listopadu 2010
  • Počet členů sektorové rady: 13
  • Předsedou sektorové rady je: Mgr. Miloslav Hambálek
  • Tajemníkem sektorové rady je: bez tajemníka
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Bc. Andrea Sedláčková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Jana Kottová
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Sektorová rada pro sklo, keramiku a zpracování minerálů byla ustavena 19. 11. 2010 na základě veřejné zakázky Národní soustava kvalifikací a Národní soustava povolání jako sdružení profesních svazů a zaměstnavatelů působících v této oblasti. K jejím významným členům patří zástupci Silikátového svazu, Asociace sklářského a keramického průmyslu, společnosti LAUFEN CZ s.r.o., Lasselsberger s.r.o., P-D Refractories CZ a.s., G. Benedikt Karlovy Vary s.r.o., Crystalex CZ s.r.o., Heluz cihlářský průmysl, v.o.s., Wienerberger cihlářský průmysl, JBX Promotion s.r.o., zástupci z oblasti zpracování kamene, výroby cementu, betonu a další.

Prvotním úkolem této sektorové rady je zpracování aktuálního katalogu povolání a profesí vyskytujících se ve jmenovaných odvětvích, dále vytvoření kvalifikačních a hodnoticích standardů profesní kvalifikace jako podkladu pro školy, pracovní úřady, autorizované osoby, trh práce a širokou veřejnost obecně. Dalším úkolem této sektorové rady jsou aktivity v oblasti podpory keramického školství a konkrétní spolupráce zaměstnavatelů a středních keramických škol. Za tímto účelem vznikla Sektorová dohoda, což je dokument, jehož hlavním tématem je právě podpora keramického školství a návrhy a konkrétní kroky k řešení nedostatku středoškolsky vzdělaných kvalifikovaných keramických odborníků. Sektorová dohoda je „gentleman agreement“, je to akt profesní cti a společenské odpovědnosti zúčastněných stran za situaci v keramickém školství. Podepsaly ji významné státní instituce, orgány státní samosprávy, školy a zaměstnavatelé, jako Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy ČR, Úřad práce České republiky, hejtmani Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje, Silikátový svaz, Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, Cihlářský svaz Čech a Moravy, Svaz výrobců žáromateriálů, Svaz výrobců cementu ČR, Svaz výrobců vápna ČR, Svaz výrobců suchých omítkových a maltových směsí ČR, Cech kamnářů ČR, Cech obkladačů ČR, Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, Střední škola Horní Bříza, Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, LAUFEN CZ s.r.o., Lasselsberger s.r.o., LB Minerals s.r.o., P-D Refractories CZ a.s., G. Benedikt Karlovy Vary s.r.o., Český porcelán a.s., Wienerberger cihlářský průmysl a.s., Heluz cihlářský průmysl v.o.s., Sedlecký kaolin a.s., Provodínské písky a.s., Ideal Standard s.r.o. a další.

Sektorová dohoda dává zároveň prostor jednotlivým zaměstnavatelům pro konkrétní dvoustrannou spolupráci s konkrétními školami na přípravě kvalifikovaných absolventů. Sektorová rada je přesvědčena, že aktivní účast těchto významných zástupců v sektorové radě a zejména v Sektorové dohodě dává záruku kvalitní a profesionální práce a přinese i konkrétní výsledky v přípravě středoškolsky vzdělaných kvalifikovaných keramických odborníků.

Mgr. Miloslav Hambálek, předseda SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů

Seznam členů sektorové rady
Mgr. Miloslav Hambálek Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Předseda SR
Ing. Ondřej Hlaváček Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Člen SR
Bohumil Chomout Svaz kameníků a kamenosochařů České republiky Člen SR
PhDr. Eduard Justa SILIKÁTOVÝ SVAZ Člen SR
Ing. Zdeněk Knedla Svaz kameníků a kamenosochařů České republiky Člen SR
Ing. Tibor Kovalský Svaz průmyslu a dopravy České republiky Člen SR
Ing. Tomáš Kožoušek SILIKÁTOVÝ SVAZ Člen SR
Marek Novák, MBA Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Člen SR
Ing. Karel Pavlík SILIKÁTOVÝ SVAZ Člen SR
Ing. Josef Petrželka, CSc. SILIKÁTOVÝ SVAZ Člen SR
Tomáš Sieber Svaz průmyslu a dopravy České republiky Člen SR, Stvrzovatel
Bc. Aleš Voráček SILIKÁTOVÝ SVAZ Člen SR
Ing. Iva Vychterová PRECIOSA, a.s. Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
C 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
C 32 Ostatní zpracovatelský průmysl
C 32.1 Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků
E 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
M 72 Výzkum a vývoj (v oboru)

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz